Kredyt hipoteczny dla przedsiębiorcy

Kredyt hipoteczny dla przedsiębiorcy

Chcąc kupić mieszkanie lub inna nieruchomość, w przypadku, kiedy brakuje nam gotówki, często się zwracamy po kredyt hipoteczny do banku. Niestety łatwiej go uzyskać osobom, które pracują na etacie niż tym, którzy prowadzą przedsiębiorstwo. Jednym z warunków stawianych właścicielowi firmy jest konieczność prowadzenia jej przez okres minimum dwóch lat. Osobom na etacie, wystarcza zwykle kilka miesięcy oraz umowa na czas nieokreślony. Bank dodatkowa wymaga ogromnej ilości dokumentów, takich jak wpis do ewidencji gospodarczej, dokumenty potwierdzające regularnie płacone składki do urzędów skarbowych, wyciągi z konta bankowego, a także zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami do ZUS. Również forma opodatkowania może stanowić problem, ponieważ osoba rozliczająca się za pomocą kart podatkowej może nie otrzymać kredytu, ponieważ wymagany jest także wyciąg z ksiąg przychodów i rozchodów. W przypadku kogoś, kto pracuje w firmie najczęściej jest wymagany tylko dowód osobisty oraz zaświadczenie o jego dochodach. Jak wiadomo w przypadku karty podatkowej nie ma konieczności prowadzenia takiej dokumentacji. Niektóre warunki są absurdalne, biorąc pod uwagę to, ze łatwiej kredyt dostanie emeryt lub rencista o niskich dochodach niż przedsiębiorca, którego dochody bywają kilka lub kilkanaście razy wyższe.