Bałagan dookoła placu budowy

Bałagan dookoła placu budowy

Rozglądają się dookoła naszego środowiska zauważymy wiele różnorodnych placów budowy. W obecnym czasie, mimo kryzysu gospodarczego, jest najlepszy czas na realizację swoich przedsięwzięć. Wiele rzeczy można nabyć po bardzo korzystnych cenach zakupu, a więc proces budowy cechować się będzie zdecydowanie niższą ceną. Świadomość ta powoduje, że wielu inwestorów decyduje się na rozpoczęcie swoich prac właśnie teraz. Pierwszą czynnością inwestora powinno być wyznaczenie oraz zabezpieczenie placu budowy, na którym realizowane będą działania budowlane. Owy plac budowy musi być uporządkowany przez cały okres trwania zatrudnienia. Dopilnowanie porządku jest obowiązkiem inwestora oraz wyznaczonego kierownika budowy. Zachowanie porządku na za zadanie zapewnić bezpieczeństwo pracującym ludziom, ale także okolicznym mieszkańcom i użytkownikom okolicznych terenów. Jakiekolwiek pozostałości budowlane porozrzucane po terenie budowy, ale także poza nim mogą spowodować nałożenie na nas sporych kar finansowych. Najgorsza sytuacja nastąpi wtedy, gdy z tego powodu przechodzień albo pracownik ulegnie wypadkowi. Wtedy nie tylko poniesiemy odpowiedzialność finansową w zakresie kary grzywny, ale także konieczne będzie wypłacenie odszkodowania pokrzywdzonemu przez nasze niedopilnowanie.