Ceny mieszkań na rynku nieruchomości

Ceny mieszkań na rynku nieruchomości

Według analiz na rynku nieruchomości, gdzie były brane pod uwagę średnie ceny oraz powierzchnia sprzedawanych mieszkań, największe i najdroższe lokale były kupowane w Warszawie. W ogóle Mazowsze przoduje pod względem ilości osób aktywnie poszukujących lokali przeznaczonych na sprzedaż w internecie. Z raportów na temat zawieranych transakcji wynika, że średnia cena kupowanych mieszkań w stolicy wynosiła w okresie od grudnia 2011. do lutego 2012. nieco ponad czterysta tysięcy złotych, w Krakowie porównywalnie w tym samym okresie – nieco ponad trzysta siedemnaście tysięcy złotych, we Wrocławiu – dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych, w Gdańsku odpowiednio – dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych, w Poznaniu – nieco ponad dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych, natomiast w Łodzi – powyżej sto sześćdziesiąt tysięcy złotych. W kwestii wielkości najchętniej kupowanych mieszkań, średnia kubatura lokali wynosiła pięćdziesiąt trzy metry kwadratowe, we Wrocławiu i w Poznaniu – prawie pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe, w Gdańsku – prawie pięćdziesiąt trzy metry kwadratowe, w Krakowie – niecałe czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych, natomiast w Łodzi – tylko czterdzieści pięć metrów kwadratowych. Potwierdza to tezę, że siła nabywcza mieszkańców Warszawy i w ogóle Mazowsza jest większa niż w pozostałych regionach kraju. Analitycy spodziewają, że tendencja ta raczej się nie zmieni.