Co oznacza zasiedzenie nieruchomości?

Co oznacza zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości to nabycie jej na własność wtedy, kiedy użytkujemy ja przez pewien okres. Można ja zasiedzieć w dobrej oraz w złej wierze. O dobrej wierze mówimy wtedy, kiedy osoba, która ją użytkowała w czasie 20 lat i nie wiedziała o tym, że ma ona właściciela. Za zasiedzenie w złej wierze przyjmuje się fakt, kiedy osoba wiedziała, kto jest właścicielem, jednak przebywała w niej przez okres 30 lat. Po tym okresie, otrzymuje ona formę własności nieruchomości poprzez wpisanie zasiedzenia do księgi wieczystej, aby sytuacja miała uregulowana formę prawną. Opłata za wpis do księgi wieczystej wynosi 2000 złotych. Możemy tego dokonać składając odpowiedni wniosek do sądu, wraz z potrzebnymi dokumentami, takimi jak dokumenty świadczące o uprawianiu przez nas ziemi oraz o opłatach podatku za grunt, które opłacaliśmy przez cały okres zajmowania się nieruchomością, który zostanie rozpatrzony i uznane czy możemy być właścicielem czy tez nie. Jeśli rodzice, którzy zasiedzieli nieruchomość, ale umarli, to ich okres zasiedzenia będzie się wliczał do zasiedzenia przez dzieci, które również mogą się starać o to prawo. Warto tez wiedzieć, że jeśli już staniemy się właścicielem będziemy musieli odprowadzić podatek do urzędu skarbowego. Jest to podatek od darowizny, który wynosi 7 procent wartości.