Czym jest lokal

Czym jest lokal

Nieruchomość lokalowa jest to jeden budynek znajdujący się w kompleksie jakiś budynków np. mieszkaniowych na parterze lub tez osobny budynek mniejszy lub większy w zależności od zapotrzebowania. W budynkach tego typu zwykle prowadzone są jakieś działalności gospodarcze takie jak salon kosmetyczny, fryzjerski czy zakład mechaniczny. Do lokalów zaliczane są także lokale mieszkaniowe. Do takich mieszkań przynależą jeszcze inne obiekty takie jak garaże, piwnice oraz często strych. Garaże mogą być częścią lokalu, pomieszczeniem przynależnym do lokalu lub też lokalem samodzielnym. Może być jedno lub wielostanowiskowy w zależności od nabywcy. Taki garaż wielostanowiskowy nabywany jest na tak zwanej zasadzie współwłasności. To znaczy że ma więcej niż jednego właściciela. Kupujący wraz z lokalem nabywa prawo do miejsca postoju w danym garażu lub miejscu. Nabywcy takiego lokalu jakim jest garaż posiadają księgę wieczystą. Właściciele lub jeden właściciel mają w niej wpisane prawo udziału do danego lokalu. Miejsce postoju nie jest samodzielną własnością dlatego że nie spełnia wymagań jakimi są odrębności danego lokalu. Kolejnym przykładem nieruchomości lokalowych mogą być obiekty gospodarcze takie jak stodoły czy też obory w których ludzie ze wsi hodują zwierzęta oraz przechowywują różne uprawy czy warzywa.