Czym jest Prawo Budowlane?

Czym jest Prawo Budowlane?

Rozpoczynając budowę musimy zapoznać się z z jej podstawowymi zasadami. Normy przedstawia nam ustawa z 7 lipca 1994 roku. Jest to Prawo budowlane, które jasno określa postępowania, które obowiązują nas przed rozpoczęciem prac, w trakcie, jak i po ich zakończeniu. Z definicji jest to normatywny akt, który zbiera większość przepisów regulujących zarówno projekty jak i zmiany budowlane. Określa również zasady działania organów publicznej administracji. Zawiera także wzmianki o ochronie środowiska, czy postępowaniu w razie wypadków na terenie budowy. Prawo budowlane to jedenaście rozdziałów, które składają się w dość obszerną ustawę. Wiadomym jest, że nie jest ono niezmienne. Powstało kilka aktów zmieniających (na przykład w 2012 roku zmieniono ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych). Prawo budowlane nie jest jedynym aktem prawnym, które należy prześledzić. Istnieje wiele przepisów, które również obowiązują podczas budowy. Mowa tutaj o przepisach techniczno-budowlanych oraz dotyczących ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy czy też innych norm i decyzji administracyjnych. Wszystkie przepisy sprawiają, że budowa domu nie jest zbyt łatwym zadaniem. Dobrze jest zastanowić się nad tym, czy nie zainwestować w swój spokój i nie wynająć osoby, która zajmie się „papierkowymi sprawami”.