Dom przyjazny osobie niepełnosprawnej

Dom przyjazny osobie niepełnosprawnej

Wiele nowoczesnych budynków, nie tylko jednorodzinnych, dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W zakresie budownictwa prywatnego rodzaje tego dostosowania zależą od naszych możliwości oraz chęci, ale w budownictwie użytkowym narzucone są przez odpowiednie przepisy. Budynki przeznaczone dla osób niepełnosprawnych musza posiadać odpowiednie konstrukcje wind, które pozwolą takiej osobie przedostać się na kolejne piętra obiektu. Windy dostosowane są wielkościowo do wielkości wózka tak, aby osoby niepełnosprawne mogły swobodnie wjechać oraz wyjechać z danego urządzenia dźwigowego. Wszystkie drzwi, które mają zapewniać dostęp osobie niepełnosprawnej oraz przejścia muszą cechować o wiele większym światłem przestrzeni. Oznacza to, że muszą szerokością odpowiadać szerokości typowych wózków inwalidzkich. Takie rozwiązania są przewidziane już na etapie projektowania danego obiektu. Drzwi do pomieszczać muszą otwierać się na zewnątrz. Niezależnie od tego, jaki rodzaj pokoju znajduje się za drzwiami, każde pomieszczanie, w których mogą przebywać osoby niepełnosprawne muszą posiadać drzwi otwierane na zewnątrz. Stanowią o tym przepisy dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku zagrożenia albo zwykłego zasłabnięcia możliwe będzie wyjścia osoby niepełnosprawnej albo też wejście służb pomocowych. Trzeba zatem tak zabezpieczyć użytkowanie pokoi, żeby nie narażać zdrowia oraz życia osoby niepełnosprawnej.