Sprzedaż nieruchomości zakupionej na kredyt

Sprzedaż nieruchomości zakupionej na kredyt

Jeśli posiadamy mieszkanie, które kupiliśmy na kredyt, a chcemy je sprzedać powinniśmy wiedzieć, że wolno nam to zrobić w każdej chwili. Przy sprzedaży takiej nieruchomości powinniśmy wystąpić do banku, na rzecz, którego wpisana jest hipoteka w księdze wieczystej i poprosić o naliczenie kredytu, który pozostał nam do spłacenia. W przypadku sprzedaży w akcie notarialnym powinien widnieć zapis o tym, że część pieniędzy, które zapłaci nam kupujący zostanie przelana na konto banku jako spłata zadłużenia. Będzie to również zabezpieczenie dla osoby kupującej, która zyska pewność, że nie przejdą na nie żadne obciążenia z tego tytułu. Jeśli jednak nie mamy zamiaru spłacać całego kredytu, a jesteśmy właścicielami innej nieruchomości możemy przenieść hipotekę właśnie na nią i dokonywać spłaty tak jak do tej pory. Należy jednak upewnić się czy kredyt będzie przysługiwał nam na takich samych warunkach jak w przypadku poprzedniego lokalu. Jeśli jednak jego koszty będą dużo wyższe warto spłacić całe zadłużenie, ponieważ możemy liczyć również na zwrot odsetek. Azje jest abyśmy na tym zbyt wiele nie stracili. Może się również okazać, że w obecnej chwili nie posiadamy zdolności kredytowej i bank może nam odmówić przeniesienia hipoteki z tego względu lub z powodu zmian przepisów w przyznawaniu kredytów.