Ubezpieczenie projektantów w Krajowej Izbie Budownictwa

Ubezpieczenie projektantów w Krajowej Izbie Budownictwa

Wszyscy posiadający uprawnienia projektowe architekci oraz konstruktorzy muszą być członkami Krajowej Izby Budownictwa. Ta instytucja ma za zadanie prowadzić ewidencję uprawnionych projektantów wraz z podaniem ich numerów uprawnień. Wszelkie zmiany w danej liście zostają automatycznie zaznaczone w danych Izby. Krajowa Izba Budownictwa stanowi również instytucję, w której dani projektanci posiadają ubezpieczenie. Jest ono bardzo istotne w procesie wykonywania działalności projektowej. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza należyte wykonanie pracy. Nie ma zatem możliwości nie wykupienia danego ubezpieczenia. W zakresie Izby pozostaje również organizowanie szeregu różnorodnych szkoleń i spotkań, w których przedstawiciele danych zawodów mogą nabywać nowej wiedzy w dziedzinie budownictwa. Tego typu doskonalenie zawodowe jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju zawodowego. Szczególnie w procesach budowlanych, w których co chwilę wprowadzane są nowe rozwiązania, korzystanie z możliwości szkoleniowych jest niezwykle istotne. Bycie członkiem Izby wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat członkowskich. Nie są one wysokie, a zapewniają odpowiednie funkcjonowania instytucji. Warto przed zatrudnieniem specjalisty zorientować się, czy posiada on wymagane prawem uprawnienia.