Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna

Większość osób zanim podpisze ostateczną umowę kupna sprzedaży, najpierw podpisuje umowę przedwstępną. Z tego wniosek jest jeden, że przeprowadzić to możemy jednoetapowo lub dwuetapowo. Drugie rozwiązanie, a więc dwuetapowe jest najczęściej korzystne w sytuacji kiedy osoba kupująca korzysta z kredytu mieszkaniowego. Jak wiemy obecnie większość osób korzysta z kredytu, więc i większość transakcji kupna sprzedaży następuje dwuetapowo. Umowa przedwstępna może lecz nie musi być sporządzona w obecności notariusza. Powinna jednak zawierać wszystkie elementy: dane o stronach transakcji, dane o przedmiocie umowy, czyli oznaczenie nieruchomości, termin zawarcia umowy ostatecznej, ustalona cena, zobowiązania obu stron jak również i wysokość zadatku i sposób przekazania. Bardzo ważne jest by obie strony doskonale się dogadywały, bo jeśli takiej sytuacji nie będzie, to wyniknąć może z tego nieprzyjemna sytuacja. Jedna ze stron mogłaby zrezygnować z podpisania umowy ostatecznej, co było by nie korzystne dla drugiej.