W zależności od preferencji

W zależności od preferencji

Indywidualne spojrzenie na świat i kwestie lokalowe to ta ludzka cecha, która również pozwala na dostrzeżenie różnorodności w otaczającym świecie. Widać to szczególnie w tych miejscach, w których można dostrzec różne projekty i sposoby wykończenia danych budynków. Również najbliższe otoczenie pozwala zauważyć, jak różni są ludzie i jak często ich sposób patrzenia na rzeczywistość odzwierciedlany jest w detalach zarówno wewnątrz mieszkania, jak również domu czy posesji otaczającej daną posiadłość. Wszystko bowiem związane jest ze sposobem wykończenia, ustawianych bibelotów na półkach, ale także stwierdzeniem, czy dana osoba posiada w ogródku skalniak z fontanną i ogrodowym krasnalem lub bocianem, czy doskonale wydeptane alejki pomiędzy grządkami świeżo zasianych warzyw. Dlatego też łatwo dostrzec, jak bardzo mieszkanie, dom i jego otoczenie odzwierciedlają sposób bycia, jak również charakter jego właściciela. Tego typu drobne rzeczy mogą również wiele nam powiedzieć i bawić się w domniemania na temat statusu społecznego mieszkańca danej posesji, jego możliwości finansowych, wykształcenia, stanu rodzinnego czy też zamożności. To dobry a przede wszystkim ciekawy obszar działania dla socjologów a także psychologów, aby odpowiadać na pytania dotyczące danych osób na podstawie cech ich domów i mieszkań.