Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami

Jest kilka zawodów powiązanych z zarządzaniem nieruchomościami. Transakcje, których przedmiotem jest nieruchomość to wynajmowanie, najmowanie, zakup i sprzedaż danego dobra, jakim w tym przypadku może być dom, mieszkanie, czy działka. Przedsięwzięcie takie, gdzie osoba fizyczna pośredniczy w interesach zawartych przez strony, których celem jest transakcja związana z nieruchomościami, jak również pełni rolę doradcy, nazywane jest obrotem nieruchomościami. Osoba zajmująca się takim działaniem musi być posiadaczem specjalnej licencji, uprawniającej go do tego zawodu. Wszystko to jest poparte określonymi podstawami prawnymi, które są zawarte w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami. Obrót tego typu dobrami to profesja związana z trzema zawodami, powiązanymi ze sobą. Pośrednik w obrocie nieruchomościami może pracować, jako zarządca nieruchomościami, pośrednik w obrocie, lub rzeczoznawca majątkowy. Osoba zajmująca się obrotem nieruchomościami winna jest przestrzegać zasad, jakie określa stosowny kodeks. Pracownik taki musi działać w myśl obowiązującego prawa, opierać się na standardach zawodowych, kierować się etyką zawodową, posiadać odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a także wyrażać chęć rozwoju, doskonaląc swe umiejętności w dziedzinie gospodarki nieruchomościami.