Zespół uzgodnień dokumentacji zmorą inwestorów

Zespół uzgodnień dokumentacji zmorą inwestorów

Aby uzyskać pozwolenie na budowę trzeba, w pierwszej kolejności, otrzymać stosowne uzgodnienia z jednostką potocznie zwaną ZUD. Zespół Uzgodnień Dokumentacji czuwa, aby nasza budowa domu odbywała się zgodnie z normami prawnymi oraz zasadami budownictwa. Na ZUD konieczne jest złożenie projektów, które przewidują realizowanie podłączeń instalacyjnych wychodząc poza teren działki, ale także uzgadniane są zjazdy i wjazdy na danej nieruchomości oraz sposób jest połączenia z drogą lokalną. Szczególnie istotne jest to w przypadku realizacji inwestycji przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej. ZUD składa się z wybranych przedstawicieli różnych branż zatrudnionych na stałe w zakładach takich, jak ENEA S.A., Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Telekomunikacja Polska S.A., czy inne specjalizujące się w czynnościach instalacyjnych poszczególnych mediów. Poza tym są też przedstawiciele z zakresu projektowania architektonicznego oraz konstrukcyjnego. Projekty analizowane są pod kątem zgodności z wymogami zawartymi w warunkach zabudowy wydanych dla danej realizacji. Ponadto każda ingerencja w otoczenie nieruchomości wymaga zatwierdzenia przez odpowiednich przedstawicieli, którzy czynią to w ramach posiedzeń Zespołu. Z każdego posiedzenia otrzymujemy informacje na temat ewentualnych poprawek lub dodatkowych wyjaśnień, w razie wystąpienia nieprawidłowości. Zespół Uzgodnień Dokumentacji debatuje zawsze raz w tygodniu w określonych godzinach. Duża ilość opracowań projektowych powoduje, że czasami możemy czekać na opinię nawet 3 tygodnie.