Adaptacja projektu domu

Adaptacja projektu domu

Budowa domu jednorodzinnego to marzenie wielu z nas. Warto wiedzieć, że jest to wieloetapowy proces składający się z niezliczonej ilości czynności, która na nas czekają. Pochłania to duże koszty oraz ogromne ilości czasu. Jedną z rzeczy, które musimy zrobić to adaptacja projektu domu. Większość z nas nie potrafi samodzielnie wykonać projektu domu, dlatego wiele osób decyduje się na kupno gotowego projektu. Ten musi być jednak zaadaptowany i przystosowany do warunków i parametrów konkretnej działki, na której ma stanąć nasz dom. Co jest naszym obowiązkiem przy adaptacji gotowego projektu? Po pierwsze, musimy dostosować zakupiony projekt gotowy do otrzymanej Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu lub w przypadku jej braku do wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Po drugie, dostosować zakupiony projekt gotowy do stref obciążeń konstrukcyjnych. Po trzecie, sporządzić projekt zagospodarowania terenu (działki), z naniesieniem budynku na odpowiedniej mapie geodezyjnej. Po czwarte, uzyskanie wymaganych prawem budowlanym uzgodnień, opinii, pozwoleń od odpowiednich urzędów i instytucji. Przy adaptacji funkcję projektanta budynku przejmuje osoba adaptująca. Ile kosztuje adaptacja? Cena rynkowa waha się od 1500zł do 2000zł, więc nie jest to zbyt znaczący wydatek przy całym przedsięwzięciu budowy domu.