Dokumenty budowy muszą być

Dokumenty budowy muszą być

Budowa domu, czyli realizacja własnego dachu nad głową, wymaga dużej wytrwałości w sumiennym wykonywaniu obowiązków inwestora. Tak, w rozumieniu prawa budowlanego, nazywał nas w decyzji pozwolenia na budowę. Starosta, w przypadku gdy nasza nieruchomość leżu na terenie powiatu ziemskiego, czy Prezydent Miasta w przypadku, gdy nasza budowa domu odbywa się w obszarze administracyjnym powiatu grodzkiego. Nazwał nas i nałożył obowiązki, które musimy wypełniać choć wydaje się nam często, że są bez sensu. Dopiero jak chcemy realizować kolejny etap inwestycji to dowiadujemy się czego nie mamy i wtedy dopiero jest problem. Dlatego albo sami będziemy pilnować prowadzenia i gromadzenia dokumentów budowy. Na dokumenty te, składają się między innymi pozwolenie na budowę z zatwierdzonym w nim projektem budowlanym, zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót, dziennik budowy, szkic wytyczenia budynku na terenie działki, protokóły badań i sprawdzeń czy protokóły potwierdzające czynności do których zobowiązani byliśmy w decyzji pozwolenia na budowę. Można samemu śledzić przepisy lub polegać na uczciwości i fachowości wykonawców robót i wierzyć, że dostarczyli nam wymagane dokumenty w związku z wykonana robotą. Jednak warto jednak mieć zaprzyjaźnionego kierownika budowy który to wszystko będzie gromadził, wiedząc z doświadczenia gdzie i komu będą potrzebne jakie kwity i wymuszając na odbiorach od wykonawców przedstawianie wymaganych dokumentów.