Kwalifikacje zawodowe pracowników budowlanych

Kwalifikacje zawodowe pracowników budowlanych

Pracownicy budowlani nie muszą dysponować określonymi kwalifikacjami zawodowymi. Większość zatrudnionych „budowlańców” nie posiada nawet ukończonych szkół zawodowych w tym zakresie. Realizowanie inwestycji budowlanych wymaga jedynie odpowiedniej wiedzy praktycznej o materiałach oraz sposobach realizacji poszczególnych etapów budowlanych. Nie wszyscy jednak mają tak ograniczone kryteria kwalifikacji zawodowych. Na placu budowy musi znajdować się osoba odpowiedzialna w postaci kierownika budowy. To on podejmuje decyzje, co do rozdysponowania prac, wykorzystania materiałów, to on współpracuje w innymi jednostkami nadzorującymi oraz rozmawia z inwestorem. Kierownik budowy musi już posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Nie bez znaczenia będzie tutaj doświadczenie zawodowe. Kwalifikacjami zawodowymi muszą wykazać się także osoby inspektorów budowlanych. Każdy specjalista legitymować się musi zaświadczeniem o uzyskaniu prawa do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w danym zakresie inwestycyjnym. Owe dokumenty przekazywane są do instytucji nadzorujących w celach weryfikacji danych wyznaczonych osób. Jak widać procesy budowlane nie mogą odbywać się bez uprawnionych specjalistów. Trzeba zatem dysponować takimi jednostkami w każdej firmie budowlanej.