Woda do celów budowlanych

Woda do celów budowlanych

W procesach budowlanych niezbędnym elementem jest woda. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości wody jest podstawą prawidłowej realizacji prac budowlanych. Nie chodzi tutaj jedynie o sprawy użytkowania wody przez pracowników, choć i to pozostaje w kompetencjach inwestora. Mowa o różnorodnych działaniach budowlanych, gdzie w przygotowaniu materiałów konieczne jest zastosowanie wyznaczonych ilości wody. Receptury betonu oraz wszelkiego rodzaju klejów zawierają w sobie określone ilości wody. Jeżeli uważamy, że jakość i pochodzenie owej wody nie ma tutaj znaczenia, to jesteśmy w błędzie. Użytkowania w procesach budowlanych woda musi spełniać określone parametry użytkowe. O wiele częściej zdarzy się, że nawet woda bieżąca, czyli woda kranowa, nie będzie mogła być użyta do celów tworzenia danego materiału. Odpowiednie przestrzeganie zaleceń producenta stanowi o prawidłowości wykonania prac budowlanych. Wszelkiego rodzaju odstępstwa od tych zaleceń mogą powodować wystąpienie różnorodnych pęknięć i innych zjawisk niepożądanych. Jak widać problematyka stosowania wody na placu budowy jest bardzo rozbudowana i wiele zależy od jej odpowiedniej jakości i parametrów technicznych.