Dofinansowanie zakupu nieruchomości dzięki programowi „Rodzina na swoim”

Dofinansowanie zakupu nieruchomości dzięki programowi „Rodzina na swoim”

Program rządowy Rodzina na swoim ma ułatwić spłatę kredytu hipotecznego osobom pozostającym w związku małżeńskim, samotnie wychowującym przynajmniej jedno małoletnie dziecko pod warunkiem, iż powierzchnia użytkowa domu nie będzie przekraczać 140 mk natomiast mieszkania 75 mk lub też osobom samotnym pod warunkiem, iż metraż mieszkania nie będzie przekraczał 50 mk-dopłata rządu w przypadku osób samotnych będzie dotyczyć jedynie 30mk). Program Rodzina na swoim polega na spłacie części należnych bankowi odsetek przez skarb Państwa przez 8 lat od zaciągnięcia tego kredytu. Osoby starające się o preferencyjny kredyt z dopłatami rządowymi nie mogą być właścicielem żadnego innego lokalu mieszkalnego. Wiek osoby starającej się o kredyt z dopłatą nie może przekraczać 35 lat. Już wiele osób skorzystało z dopłat rządowych w czasie zaciągania kredytu pod hipotekę. Jest to opłacalne przedsięwzięcie i pozwoli nam na ulgę w spłacaniu kredytu przez pierwsze 8 lat. Natomiast starając się o kredyt hipoteczny z dopłatami rządowymi nasza zdolność kredytowa musi spełniać warunki spłaty całości kredytu. Przy obliczaniu zdolności kredytowej dopłata rządowa nie jest brana pod uwagę. Dlatego warto zdecydować się na preferencyjny kredyt z dopłatami od skarbu państwa, ponieważ może on nam pomóc w spłacie kredytu i pomoże nam w zaoszczędzeniu odrobiny gotówki.