Doświadczenie zawodowe w budownictwie

Doświadczenie zawodowe w budownictwie

Doświadczenie zawodowe jest w wielu przypadkach bardzo pożądane u pracownika. Wśród tych zawodów należy wymienić pracowników budowlanych. Istotne w budownictwie jest to, że czas użytkowani i gabaryty użytkowanych obiektów są spore i nie ma możliwość zdobywania doświadczenia w wyniku prowadzenia badań laboratoryjnych. Obserwacja jak się zachowuje wytwór rąk ludzkich w dziedzinie budownictwa, w warunkach naturalnych, jest w wielu płaszczyznach niemożliwe z uwagi na to, że przekracza długość życia obserwatora. Stąd w budownictwie, jak w żadnym innym zawodzie niezbędne jest przekazywanie doświadczeń między pokoleniami. Brak szacunku dla dziedzictwa w budownictwie jest poważnym błędem i taka ignorancja zawodowa prowadzi tylko do kłopotów. Jeżeli w technologii wykonania robót budowlanych, do wykonania jakiegoś elementu budowlanego, przewidziano wykonanie określonych czynności, to niewykonanie tych instrukcji prowadzić musi do wykonania bubla budowlanego który wcześniej czy później się ujawni. Niestety wówczas już jest za późno na skruchę i naprawa wady jest bardzo kosztowna. Budownictwo charakteryzuje się pewnego rodzaju nieodwracalnością procesów i wielu przypadkach naprawa to kosztowna rozbiórka i wykonanie ponowne elementu budowlanego z zachowaniem technologii przewidzianej w instrukcji.