Różnorodność inwestycji w zakresie budownictwa

Różnorodność inwestycji w zakresie budownictwa

W wyniku działalności inwestycyjnej powstają nowe obiekty budowlane. Ale działalność inwestycyjna w budownictwie nie ogranicza się tylko do budowania nowych budynków. Trwałość użytych materiałów do budowy konstrukcji budynków w wielu przypadkach przekraczają okres dekapitalizacji użytkowej budynków. Dlatego wiele budynków podczas swojego istnienia jest przebudowywanych i dostosowywanych do nowych warunków i aktualnych potrzeb użytkowników. Podczas kwalifikacji wydatków ponoszonych na te roboty, księgowi nie zawsze mają łatwą możliwość dokonania kwalifikacji ponoszonych wydatków. Kierowanie się definicjami inwestycji przywołanymi w przepisach Prawa budowlanego nie są tożsame z finansowymi i możliwe do zastosowania w przepisach np.: o finansach publicznych. Kiedy roboty służą odtworzeniu wartości środka trwałego a kiedy prowadzą od osiągnięcia nowego efektu rzeczowego. Niewątpliwie wykonanie nowych izolacji ścian budynku jest inwestycją. Jednak ocieplenie budynku biurowca nie powoduje zwiększenia powierzchni biurowej tylko powoduje poprawienie warunków użytkowania w obszarze energooszczędności – stąd efektem rzeczowym nie będzie uzyskanie powierzchni biurowej tylko wykonanie pewnej liczby metrów kwadratowych izolacji.