Prawa własności dotyczące nieruchomości

Prawa własności dotyczące nieruchomości

Kodeks cywilny, czyli zbiór przepisów związanych z prawem cywilnym określa wiele spraw z zakresu tego prawa. Jednym z nich jest ustalenie prawa własności do danej nieruchomości. Aby ustalić kto jest właścicielem jakiegoś gruntu, budynku, czy obu tych nieruchomości, tworzy się tak zwaną księgę wieczystą. W niej zawarte są wszystkie ustalenia, które prawnie wskazują, kto jest prawowitym właścicielem danej nieruchomości. Warto jednak zaznaczyć, że w każdym kraju takie księgi wieczyste różnią się pod wieloma względami, ale wszystkie dotyczą gruntów, lub budynków wolno-stojących. Nieruchomość, jak sama nazwa wskazuje określa rzecz, która jest pozbawiona możliwości przemieszczenia się. Jest to coś unieruchomione na stałe. Tak jak rościmy sobie prawa do posiadania danego przedmiotu, gadżetu, samochodu, tak również określamy, co wchodzi w skład naszego majątku. Oprócz finansów, czy samochodu, jakie możemy posiadać, musimy dysponować odpowiednimi dokumentami, pozwalającymi udowodnić, że jesteśmy właścicielami domu, czy działki, tak by mieć do niej pewne prawa i nie zostać z nich usuniętym. Prawo do własności gruntu, lub innej nieruchomości pozwala nam również na wprowadzanie zmian w naszej posiadłości, bez ingerencji żadnych służb, organizacji porządku publicznego. Ciekawostką i wyjątkiem jest jednak fakt, że pomimo zapisów prawnych, nie wolno nam na naszym gruncie usuwać drzew nie-owocowych bez uzyskania do tego zgody odpowiednich organów.