Kilka wiadomości na temat nieruchomości

Kilka wiadomości na temat nieruchomości

Prawo cywilne pozwala nam określić pewien rodzaj rzeczy nazywanej nieruchomością. W ujęciu tego prawa nieruchomość oznacza pewien obszar gruntowy będący własnością danej osoby, rodziny, lub grupy. To samo dotyczy budynku na danym terenie, bądź jego części, czy też samego obiektu, bez powierzchni ziemskiej. Możemy przykładowo postawić budynek na działce, jaką dzierżawimy, po uzyskaniu zgody właściciela. Wtedy to budynek jest tą nieruchomością, która jest naszą własnością, a grunt nieruchomością tymczasowo będącą pod naszą opieką. Są dwa bardzo istotne tryby niezbędne do określenia odrębności danej nieruchomości. Pierwszy tryb to prawny, określający prawo własności, a drugi fizyczny, dotyczący jedynie gruntu. Rozróżniamy kilka rodzajów nieruchomości, a są to: nieruchomości gruntowe, nieruchomości budynkowe, oraz tak zwane nieruchomości lokalowe. Tutaj warto nadmienić, że te gruntowe można jeszcze podzielić na nieruchomość rolną, a także leśną. Istnieje też przypadek określający prawo do własności piętra, co nazywane jest nieruchomością piętra w Kodeksie Napoleona, w myśl francuskiego kodeksu cywilnego z początku XIX wieku. W polskim systemie prawnym miano nieruchomości określane jest na podstawie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Dlatego też dla danej nieruchomości tworzy się księgę wieczystą.