Rodzaj nieruchomości nazywanej leśną

Rodzaj nieruchomości nazywanej leśną

Mówiąc o nieruchomości najczęściej myślimy o konkretnym budynku, lub też gruncie przeznaczonym na jakąś działkę użytkową, czyli na przykład obszar pod zabudowę. Jednak pojęcie to jest o wiele szerzej rozumiane i obejmuje też na przykład grunty rolne. Istnieją także grunty leśne, stanowiące nieruchomość. Istnieje w Polsce specjalna ustawa o lasach i z definicji o lesie, zawartej w tej ustawie nieformalnie grunt zadrzewiony nazywany nieruchomością. Dokładniej w ustawie jest ujęte to, iż obszar o powierzchni minimum tysiąca metrów kwadratowych, będący zwartym skupiskiem, który stanowi uprawy leśne, czyli wszelkiego rodzaju drzewa, krzewy, jak również leśne runo stanowi właśnie nieruchomość leśną. Tak samo nazywamy grunty, których przeznaczeniem jest zalesienie. Miano to przysługuje także rezerwatom przyrody i w pewnym stopniu parkom narodowym. Co jeszcze stanowi taką nieruchomość leśną? Grunt wykorzystywany do zagospodarowania leśnego, czyli inaczej miejsce gdzie znajdują się takie nieruchomości, jak choćby wszelkiego rodzaju budynki, urządzenia melioracyjne, leśne drogi, szkółki leśne, składowiska drewna, obszary, ponad którymi przebiegają linie energetyczne i w końcu miejsca przeznaczone na parkingi, znajdujące się na terenie lasu. To wszystko stanowi właśnie nieruchomość, którą określamy jako leśną.