Rodzaje nieruchomości

Rodzaje nieruchomości

Nieruchomości to bardzo obszerny temat, który nie tylko związany jest z kupnem, sprzedażą czy też wynajmem mieszkań, ale również i z gruntami. To właśnie podstawowym rodzajem nieruchomości są nieruchomości gruntowe. Są to części powierzchni ziemskiej, które stanowią odrębny przedmiot własności. Chodzi tutaj o grunt. Na nieruchomościach gruntowych znajdują się trwale związane z nim budynki, rośliny i urządzenia. Do nieruchomości gruntowych zaliczamy chociażby działki budowlane, które oczywiście są potrzebne by można było wybudować jakąkolwiek nieruchomość. Kolejnym rodzaje nieruchomości są nieruchomości budynkowe. Są one trwale związane z gruntem, i to największe zapotrzebowanie jest na tego rodzaju nieruchomości. Zalicza się tutaj zarówno całe nieruchomości – domy, jak również i jego części – mieszkania oraz lokale. Nieruchomość lokalowa jest jednak kolejnym rodzajem nieruchomości. jest to część nieruchomości, w której na przykład prowadzona jest dana działalność gospodarcza. Warto również wspomnieć o nieruchomościach rolnych, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie.