Rynek nieruchomości – tendencje do obniżek

Rynek nieruchomości – tendencje do obniżek

Analitycy większości agencji badających rynek nieruchomości podkreślają, że nie jest rzeczą łatwą wynegocjować kupującemu znaczny upust ceny nieruchomości. Szczególnie jeśli mieszkanie cieszy się dużym zainteresowaniem nie jest łatwo wynegocjować jakąkolwiek obniżkę ceny. Tymczasem faktem jest, że podaż na rynku nieruchomości znacznie przewyższa popyt, a zainteresowaniem cieszą się jedynie lokale o najmniejszej kubaturze (i co za tym idzie – najniższej cenie). Metraż najpopularniejszych mieszkań waha się między czterdziestoma a sześćdziesięcioma metrami kwadratowymi i w przypadku tych mieszkań najtrudniej jest wynegocjować jakąkolwiek obniżkę ceny, jednakże nawet w przypadku takich mieszkań w maju tego roku odnotowano obniżkę cen, sięgającą nawet 3,1 procenta ceny wyjściowej. Tendencja generalna jest taka, by obniżać ceny. Średnia wysokość obniżek od stycznia tego roku (według danych analityków rynku nieruchomości zebranych w największych miastach Polski: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku) wynosiła od trzynastu do piętnastu tysięcy złotych. Rekordowa obniżka ceny lokalu (w Warszawie) wyniosła nawet dwadzieścia siedem tysięcy złotych, w Krakowie – dwadzieścia cztery tysiące, w innych większych miastach – od kilkunastu do dwudziestu tysięcy złotych. W przypadku mieszkania o metrażu nie przekraczającym czterdziestu metrów kwadratowych obniżki cen plasują się obecnie na poziomie powyżej czterech procent.