Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze darowizny

Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze darowizny

Jeżeli w drodze darowizny czy też spadku otrzymaliśmy nieruchomość nie w każdej sytuacji musimy martwić się podatkiem od tej nieruchomości. Jeżeli znajdujemy się w grupie I darczyńców czy też spadkobierców (rodzice, rodzeństwo, dzieci, wnuki) nie obowiązuje nas opłata podatku od otrzymanej darowizny, musimy to jedynie zgłosić do urzędu skarbowego. Natomiast w przypadku gdy chcielibyśmy tą nieruchomość sprzedać jest troszeczkę inaczej. Aby nie płacić podatku od sprzedawanej nieruchomości musimy odczekać okres 5 lat od dnia darowania nam nieruchomości w tym czasie musimy tam być również zameldowani. Jeżeli natomiast darowaną nieruchomością jest działka rolna i po sprzedaży nie straci ona swego statutu działki rolnej możemy sprzedać ją przed upływem karencji lat 5 bez obawy, iż podatek od nieruchomości będziemy musieli zapłacić. W innych przypadkach jest tak samo jak opisano wyżej. Natomiast osoby z grupy darczyńców II po otrzymaniu darowizny będą musiały uiścić podatek od osób fizycznych bez możliwości zwolnienia z tego podatku. Zanim więc zdecydujemy się na sprzedaż nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny dokładnie zapoznajmy się z obowiązującymi przepisami. Aby nie narażać siebie i bliskich na dodatkowe koszty, które czasami mogą być naprawdę wysokie i sprzedaż takiej nieruchomości może przestać być opłacalna.