Kupno nieruchomości zadłużonej w spółdzielni mieszkaniowej

Kupno nieruchomości zadłużonej w spółdzielni mieszkaniowej

Jeżeli posiadamy mieszkanie własnościowe a przez naszą ciężką sytuację materialną zalegamy ze spłatami w spółdzielni mieszkaniowej jednym rozsądnym wyjściem jest sprzedaż takiego mieszkania. Sprzedaż mieszkania zadłużonego nie jest sprawą prostą ale dla sprzedającego jest to jak najbardziej bezpieczna forma transakcji. Dlatego jeśli nie mamy innego wyboru powinniśmy się zdecydować na taką ewentualność aby nasz dług względem spółdzielni mieszkaniowej nie wzrósł jeszcze bardziej. Kupno nieruchomości zadłużonej w spółdzielni mieszkaniowej nie jest proste. Aby kupić taką nieruchomość musimy najpierw spłacić dług sprzedającego względem spółdzielni, gdyż przy sfinalizowaniu transakcji będziemy musieli dostarczyć do notariusza odpowiednie zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami. Innym wyjściem jest też zaznaczenie w umowie kupna-sprzedaży, iż kupujący zobowiązuje się do spłaty zadłużenia w danej wysokości i kwotę sprzedaży mieszkania pomniejsza się właśnie o tą sumę. Przed zakupem takiego mieszkania warto też udać się do spółdzielni wraz ze sprzedającym i w obecności prezesa podpisać umowę cesji ciążącą na sprzedającym i zobowiązującą go do spłaty zadłużenia po otrzymaniu pieniędzy za sprzedaż mieszkania. Taka sytuacja ma miejsce gdy kupujący będzie zaciągał hipotekę aby nabyć mieszkanie.