Decyzja o pozwoleniu na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę

Decyzja pozwolenia na budowę jest wymagana przy rozpoczynaniu większości prac budowlanych. Wbijanie łopaty w ziemię możemy rozpocząć dopiero w momencie trzymania w ręku pozwolenia na budowę opatrzonego klauzulą ostateczności i dodatkowo zgłoszenia tego faktu we właściwym urzędzie. Dokumenty pozwolenia na budowę nabierają ostateczności po upływie 14 dni od daty doręczenia ich stronom postępowania i nie wniesienia, w tym czasie, żadnych sprzeciwów. Otrzymanie pozytywnego dokumentu nie wymusza na właścicielu nieruchomości rozpoczęcia prac. Budowa domu musi jednak nastąpić przed upływem 3 lat od daty wydania dokumentu. Nie jesteśmy zobligowani do skończenia całości w wyznaczonym okresie, ale musimy choć rozpocząć prace. Inaczej otrzymana przez nas decyzja wygaśnie i trzeba będzie rozpoczynać całą procedurę od nowa, uzyskiwać nowe uzgodnienia, wykonywać nowe mapy do celów projektowych, jak również aktualizować projekty. Pociągnie to za sobą znaczne koszty finansowe i dlatego prawie wszyscy inwestorzy szczególnie pilnują tego terminu. Warto pamiętać, że w przypadku otrzymania negatywnej decyzji w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę przysługuje nam odwołanie, które jesteśmy zobowiązani złożyć z terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składamy do wojewody, ale poprzez urząd, który negatywnie zaopiniował nasz wniosek.