Nieruchomość gruntowa będąca pewną częścią powierzchni ziemi

Nieruchomość gruntowa będąca pewną częścią powierzchni ziemi

Często nieruchomość kojarzy się z jakimś budynkiem i jest to w rzeczywistości poprawne myślenie. Jednak również pewna część obszaru, jakim jest powierzchnia ziemi uznawana jest za rzecz nieruchomą, co jest oczywiste. Bardziej konkretnie mowa tu o gruncie. Aby mówić o nieruchomości związanej z pewną powierzchnią ziemską, posługuje się terminem nieruchomości gruntowej. Jednak należy się przyjrzeć bliżej temu pojęciu, ponieważ określa on nie tylko samą ziemię, lecz również to, co się na niej znajduje. Wyraźnie określa to kodeks cywilny, w którym zawarte jest, iż nieruchomość gruntowa tu nazywana rzeczą, to także budynki, oraz ich części, jakieś urządzenia na stałe powiązane z powierzchnią gruntową, jak również to co zostało posiane, czy też zasadzone na takim gruncie. Może to być wszelkiego rodzaju roślinność, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, ukierunkowanej na produkcję, także zwierzęta, ogrodnictwo, sady, czy pasieki. Nieruchomość gruntową dzielimy na rolną i nie-rolną. Ta pierwsza stanowi wymienione wyżej rodzaje działalności wytwórczej, natomiast nie-rolna określa, jak sama nazwa mówi grunty nie będące rolnymi. Może to być na przykład zwykły budynek mieszkalny, czy choćby altanka, jak również garaż na danej działce, czy innym gruncie. Co ciekawe taka nieruchomość gruntowa, nie musi stanowić zespolonego terenu, a może być podzielona na kilka działek, oddzielonych od siebie, jednak będących własnością jednej osoby i spisane w jednej księdze wieczystej.