Warunki i ryzyko związane z pracą zarządcy nieruchomościami

Warunki i ryzyko związane z pracą zarządcy nieruchomościami

Istnieje taki zawód, jak zarządca nieruchomościami. Ustawa o gospodarce nieruchomościami to przepisy, które jasno i ściśle określają zasady obrotu nieruchomościami, tak by wszystko przebiegało w myśl ustaleń prawnych. Zatem ustalają też warunki uzyskania licencji, o jaką ubiega się osoba chcąca zostać takim zarządcą. Czym zajmuje się taka osoba? Podejmuje się wszystkich działań związanych z gospodarką nieruchomości, czyli jest uprawniona do handlowania, pośredniczenia i każdego innego trybu zarządzania nieruchomościami. Zawód ten wykonuje na własny rachunek, będąc świadomym ryzyka, dlatego ważne jest, aby dobrze obserwował i analizował jak zachowuje się rynek nieruchomości, tak by dobrze potrafił wykorzystać możliwości, jakie daje tego typu profesja. Od tego zależy jego efektywność i będące jej wynikiem zyski. Aby uzyskać licencję zarządcy nieruchomościami niezbędne jest posiadanie wykształcenia wyższego, ukończenie studiów podyplomowych mających ścisły związek z procesami obrotu nieruchomościami. Ważna jest również praktyka, która musi być udokumentowana. Pomimo, że osoba taka działa, jako jednostka, to często przynależy do szerszej organizacji zrzeszającej zarządców, a nazywanej stowarzyszeniem. Stowarzyszenia takie podlegają federacjom, które reprezentują interesy zarządców nieruchomościami. W Polsce istnieje obecnie pięć takich federacji.